Janitsjarringen.org > om_oss

Om oss

Janitsjarringen Larvik består av skole-og amatørkorps i Lardal og Larvik kommuner. I tillegg har enkelte skolekorps egne korps for foreldre som ønsker å spille. Janitsjarringen er koordinator for korpsene og står som arrangør av møter og tilstelninger. Vårmønstringen går i regi av Janitsjarringen.

Korpslivet i Larvik er rikt og allsidig. Det er et tilbud til alle fra ca. 8 år og langt inn i pensjonistårene, for de som vil ha store utfordringer og krevende musikk og for de som tar litt mer lettvint på hobbyen sin. Det er plass til alle, og det sosiale miljøet i korpsene tillegges stor vekt.

Korpsene har et godt gjennomarbeidet opplæringstilbud. Det starter med note/instrumentundervisning i 2.-4. klasse, litt forskjellig fra korps til korps. Så ett til to år i aspirant- eller juniorkorps før en starter i selve skolekorpset. Der kan de være med til de er ca. 19 år, men fra 15 års alder er den anledning til å spille som hospitant i ungdomskorpsene, som ikke har noen øvre aldersgrense. En del velger allikevel å gå til veterankorpset når bakkene i Larvik begynner å bli bratte å marsjere i.

En blir aldri utlært som korpsmusiker, men relativt raskt kan man nå et nivå som gjør at en får glede av hobbyen sin. Dessuten er dette en hobby som også gleder andre, og det er ikke minst viktig.

Navnene på dirigenter og ledere i de 16 korpsene tilsluttet Janitsjarringen Larvik finnes på denne hjemmesiden. Ta gjerne kontakt med dem! Vi anbefaler skoleelever i 2.- 4. klasse å melde seg på når korpset på ditt hjemsted tar opp nye medlemmer til høsten. Likeledes vil vi si til foreldrene: Ikke vær redde for å la barna begynne i skolekorps - "arbeidsbyrden" for foreldre er sterkt overdrevet!